Tlumočení

Potřebujete odtlumočit obchodní jednání, audit, školení, anebo hledáte soudního tlumočníka pro jednání s úřady? Jaký typ tlumočení tedy budete potřebovat?

• Konsekutivní (následné) tlumočení. S konsekutivním tlumočením se ve své praxi setkávám nejčastěji. Plně vyhovuje potřebám dvoustranného jednání nejrůznějších subjektů (naše firma a vaše firma, žadatel a orgán, zadavatel a dodavatel apod.) na nejrůznějších úrovních. Mluvčí pronese své sdělení a tlumočník následně daný úsek převede do druhého jazyka. 
• Simultánní (současné) tlumočení. Se simultánním tlumočením mám největší zkušenosti formou polohlasného tlumočení tzv. šušotáže. Tlumočí se současně s mluvčím, a to šeptem, přímo posluchači. Tento způsob zkracuje dobu jednání, je však náročný na pozornost všech zúčastněných a nemusí proto vyhovovat pro každé jednání. 
• Kabinové čili konferenční tlumočení je okamžitý převod sdělení do jiného jazyka pro více posluchačů, čili s nutnou konferenční technikou. 
• Doprovodné tlumočení je situace, kdy tlumočník nepřevádí do druhého jazyka každé sdělení, ale zprostředkovává druhé straně důležité informace organizačního, či širšího charakteru. Vnímám ji jako roli blízkou turistickému průvodci a často ke konsekutivnímu tlumočení neodmyslitelně patří jako jeho doplněk. 
• Soudní tlumočení. Jedná se o jednání úředního charakteru, kdy je vyžadována přítomnost tlumočníka jmenovaného soudem. Tento požadavek Vám sdělí požadující orgán. Prověřit jmenování tlumočníka si můžete na portálu justice.cz. Vlastní soudní tlumočení provádím konsekutivně, případně polohlasně šušotáží.
Poskytuji všechny typy tlumočení. Tlumočím v místě určení, ale i přes telefon a aplikace. Pracuji na volné noze, mohu tedy klientům nabídnout 100% flexibilitu. Za prací se přemisťuji, a to i do zahraničí.

Překlady

Potřebujete-li převést písemné sdělení do jiného jazyka, potřebujete překlad. Na tom není nic složitého, co je však třeba promyslet?

• Určitě budete chtít, aby Váš překlad kopíroval předlohu obsahově, stylisticky, graficky... Ale především budete chtít, aby byl funkční.
•  Jako překladatel bych proto měla vědět, kdo bude text číst, v jaké médiu bude dál žít a k čemu by měl sloužit. Čím více informací mi k němu poskytnete, tím lépe. Je to živý organismus a zadavatel by se na jeho tvorbě měl moci aktivně účastnit.
Poskytuji všechny typy překladů včetně překladů se soudním ověřením. Specializuji se na obchod a právo. Pracuji na volné noze a mohu flexibilně reagovat na všechny druhy objednávek a plně se přizpůsobit Vašim potřebám.

Sample title